Nowy limit prędkości w Holandii.

W Holandii w godzinach 6.00–19.00 na autostradach dozwolona prędkość wynosi teraz 100 km/h. Poza wyznaczoną ramą czasową kierowcy będą mogli podróżować nieco szybciej – w zależności od odcinka – 120 lub 130 km/h. Posunięcie to jest wymuszone koniecznością redukcji emisji tlenków azotu.