Kwatery z których korzystamy udostępnia i serwisuje firma  HomeFlex.

Jeśli doszło do usterki należy zgłosić ją do serwisu firmy HomeFlex poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem.

https://www.homeflex.nl/storing-melden

Na dole strony znajdziecie więcej opisów typowych problemów.


Regulamin pobytu na kwaterach .

  1. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia korzystających z usługi zakwaterowania, oraz za pojazdy parkowane w otoczeniu obiektu.

  2. Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek, termowentylatorów i innych tego typu urządzeń elektrycznych i gazowych.

  3. Zakwaterowani zobowiązani są do utrzymania porządku w pokojach w trakcie pobytu oraz wynoszenia śmieci i odpadów do właściwych pojemników znajdujących się na zewnątrz budynku.

  4. Zakwaterowani ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia wyposażenie i urządzeń technicznych powstałe z ich winy bądź winy odwiedzających je osób oraz za dewastację pokoju i jego wyposażenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub brakiem utrzymywania należytego porządku.

  5. Wszystkie urządzenia w które wyposażona jest kwatera muszą być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

  6. Jeśli wystąpią jakiekolwiek uszkodzenia w wynajmowanym lokalu, należy je niezwłocznie zgłosić.

  7. Zakwaterowany nie może przekazywać wynajmowanego pokoju osobom trzecim.

  8. Na kwaterach pracowniczych obowiązuje  ZAKAZ PALENIA .

  9. Zakazuje się wynoszenia z budynku znajdujących się w nim rzeczy. Prosimy o dbanie o wynajęte kwatery: o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zakręcanie wody.

  10. Jeżeli w trakcie zakwaterowania, z winy Zakwaterowanego, dojdzie do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia mamy prawo dochodzić od Zakwaterowanego pokrycia strat.


Krok 1

Odoo • A picture with a caption
 

Plaats - miasto
Adres storing - dokładny adres kwatery
Onderwerp probleem - gdzie problem występuje
Opmerkingen - opis problemu
Volgende - dalej


Krok 2

Odoo • A picture with a caption
 

Aanhef - wybierz Dhr..
Voor- en achternaam - Imię i nazwisko
Bedrijfsnaam - wpisz Kovo
E-mailadres - adres e-mail
Telefoonnummer - numer telefonu
Volgende - dalej

Krok 3

Odoo • A picture with a caption
 

W kroku trzecim kontrolujemy poprawność wprowadzonych danych po czym klikamy na przycisk Volgende

Podsumowanie

Odoo • A picture with a caption
 

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymamy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do realizacji.

Przykładowe problemy

Kuchnia
Onderwerp probleem  -> Probleem in de keuken
Opmerkingen
Verstopte afvoer - zatkany zlew

Łazienka 
Onderwerp probleem  -> Probleem in de badkamer 
Opmerkingen 
Verstopte afvoer - zatkany zlew 

Douchebak lekkage - wyciek spod brodzika
Handdouche kapot - słuchawka prysznicowa zepsuta
Doucheslang kapot - wąż pryszkicowy zepsuty


Internet
Onderwerp probleem -> Probleem met het internet
Opmerkingen
Probleem met het internet - problem z internetem

Różne
Onderwerp probleem -> Wasmachine kapot

Opmerkingen
Wasmachine kapot - zepsuta pralka


Onderwerp probleem -> Probleem met de elektriciteit 
Opmerkingen 
Elektriciteit kapot - brak prądu

Onderwerp probleem -> Probleem met avfal 
Opmerkingen 
Mijn afval is niet opgehaald - Moje śmieci nie są zabierane

Onderwerp probleem  -> Probleem met het toilet 
Opmerkingen 
Toilet lekkage - wyciek z toaletyW przypadku problemów nietypowych, nagłych, niewymienionych w powyższym spisie prosimy o kontakt z koordynatorami.