Proszę przejść pod podany adres i wypełnić wniosek o zaliczkę. Proszę pamiętać o zasadzie, że zaliczka może być maksymalnie w wysokośći 30 % wypracowanych godzin.

Proszę składać wnioski najpóźniej na 2 dni robocze przed końcem miesiąca.

Wnioski zgłaszane są w euro, pracownikom którzy wybrali opcję pensji złotówkowej będą przeliczone na złoty polski wg. tabeli NBP z ostatniego dnia danego miesiąca i otrzymają przelew na konto złotówkowe.

Zaliczki wypłacane są 1-go każdego miesiąca na konto bankowe pracownika.

Wniosek o zaliczkę


Kursy NBP